Blauwe zone

Start blauwe zone

De Parkeerschijfzone ("blauwe zone") Breukelen Zuid gaat in per 1 september 2017. Vanaf deze datum heeft u voor het parkeren in de blauwe zone als bewoner of bewoner met bedrijf aan huis een parkeerontheffing nodig. Hieronder kunt u informatie vinden over de verschillende producten en het aanvraagproces.

Handhaving blauwe zone

Een blauwe zone houdt een parkeerverbod in, tenzij u beschikt over een bewonersontheffing, bedrijfsontheffing of parkeerschijf. Parkeren met een geldig parkeerbewijs mag alleen in de aangegeven parkeervakken en langs de blauwe belijning. De combinatie van het plaatsen van borden en het aanbrengen van blauwe markering zorgt dat de blauwe zone rechtskracht krijgt.

Werkingstijden blauwe zone:
 • Maandag t/m donderdag van 09:00 t/m 18:00 uur
 • Vrijdag van 09:00 t/m 21:00 uur
 • Zaterdag van 09:00 t/m 18:00 uur

Buiten deze tijden, dus ook op zondagen en officiële feestdagen heeft u geen ontheffing of parkeerschijf nodig om te parkeren.

Gemeente Boxtel verzoekt bewoners van de Breukelsestraat elders te parken tijdens winkeltijden

Op 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Boxtel de Parkeervisie en –reguleringsmaatregelen Boxtel 2017 vastgesteld. De nieuwe gemeentelijke parkeervisie houdt onder andere in dat we, waar mogelijk, gewenste groepen parkeerders in de openbare ruimte faciliteren met een parkeerplaats. In september 2017 is in Breukelen-Zuid de blauwe zone, met ruimte voor de ontheffingshouders, ingesteld in ruil voor betaald parkeren.

Onze indruk is dat, na een gewenningsperiode van een paar maanden, iedereen zijn plek begint te vinden. Ook op het Breukelsplein lijkt de regulering te werken.

Echter, met de ondernemers die gevestigd zijn in de Breukelsestraat, nabij het Breukelsplein, constateren wij dat daar, tijdens de winkeltijden, sprake is van een consequente overbelasting. Als bewoner/ontheffinghouder heeft u het recht hier te kunnen parkeren en daar maakt u dankbaar gebruik van.

Deze overbelasting leidt echter tot minder faciliteit voor het winkelend publiek en wij zijn door de winkeliers hierover benaderd.

De uitkomst van dit gesprek is dat wij u, als ontheffingshouder in de blauwe zone, vriendelijk verzoeken om tijdens de winkeltijden uw auto elders in het gebied te parkeren. Hiermee willen we vooralsnog voorkomen dat de regulering hier mogelijk wordt aangepast.

Het betreft het gedeelte Breukelsestraat, tussen Breukelsplein en Stationsstraat.

Medewerking wordt door de gemeente, en zeker door de winkeliers, zeer op prijs gesteld.

Aanvragen ontheffing

U kunt uw ontheffing(en) digitaal aanvragen via de webshop. Via uw DigiD-account kunt u inloggen en eenvoudig uw bewonersontheffing(en) aanvragen. Indien u niet beschikt over een DigiD-account dient u zelf uw persoonsgegevens in te vullen.

Bedrijven welke gevestigd zijn op een woonadres in het gebied Breukelen-Zuid komen in aanmerking voor één parkeerontheffing. U vult de bedrijfsgegevens in, waarna u gemakkelijk een bedrijfsontheffing kunt aanvragen.

Het voordeel van digitaal aanvragen is, dat u uw ontheffing direct kunt betalen via iDEAL. Tegelijkertijd wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een ontheffing. Indien u voldoet aan de voorwaarden heeft u uw ontheffing snel in huis.

Kosten

De kosten voor een ontheffing bedragen €30,00 per twaalf maanden. U kunt binnen de geldigheid van de ontheffing maximaal 5 keer een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven (met een maximale duur van 7 dagen) en maximaal 1 keer een permanente kentekenwijziging. Daarna bedragen de kosten voor wijziging opnieuw €30,00.

Plattegrond

Hier vindt u de plattegrond van de blauwe zone.

Bewoners van de volgende straten en adressen komen in aanmerking voor een bewonersontheffing of een ontheffing voor bedrijven gevestigd op een woonadres:

 • Baroniestraat 103-111a en 54 (tussen de Spoorstraat en de Breukelsestraat);
 • Breukelsestraat 1-103 en 2-132 (tussen de Baroniestraat en de Stationsstraat);
 • De Bernhardstaete;
 • Frans Staelstraat;
 • Julianastraat;
 • Kasteellaan;
 • Molenstraat (alleen huisnummers 1-27 en 2-40);
 • Parallelweg Noord;
 • Parallelweg Zuid (alleen huisnummers 1-17);
 • Passage Riche;
 • Prins Bernhardstraat (alleen huisnummers 1-15 en 2-12);
 • Prins Hendrikstraat; Wegens werkzaamheden aan het AH-terrein kan er geparkeerd worden in de omliggende straten zonder handhavingsconsequenties.
 • Raaphof;
 • Spoorstraat;
 • Stationsplein;
 • Stationsstraat;
 • Ten Brinkstraat;
 • van Coothstraat;
 • van Leeuwenstraat;
 • Wilhelminastraat.

Contact

Voor meer informatie over ontheffingen voor de blauwe zone of hulp bij uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de klantenservice van P1 via parkeerserviceboxtel@p1.nl of 088 – 1261419.

U kunt uw ontheffing(en) digitaal aanvragen via de webshop.

Bewoners

Voorwaarden bewonersontheffing

 • U kunt een bewonersontheffing aanvragen, indien u staat ingeschreven op een woonadres welke is gevestigd in de Parkeerschijfzone Breukelen Zuid. Het voertuig dient op naam van de aanvrager geregistreerd te staan;
 • Indien u in een lease- of bedrijfsauto rijdt, dient u een berijdersverklaring (hiermee verklaart het bedrijf of de leasemaatschappij dat het voertuig aan de aanvrager beschikbaar is gesteld) mee te sturen. Deze kan als bijlage toegevoegd worden tijdens het aanvraagproces.

Geldigheid bewonersontheffing

De bewonersontheffing is voor een periode van 12 maanden geldig. De ontheffing is alleen te gebruiken in de blauwe zone. U kunt de ontheffing niet gebruiken:

 • in de zone waar betaald parkeren geldt;
 • in een vergunningszone;
 • in de blauwe zone op het parkeerterrein Zwaanse Brug en in de Rechterstraat (waar op dit moment een proef van twee jaar met parkeerduurbeperking plaatsvindt);
 • in de blauwe zone op het parkeerterrein aan de Prins Hendrikstraat. Bewoners van (gedeelten van) de Prins Hendrikstraat, Kasteellaan en Stationsstraat kunnen gelimiteerd een parkeerontheffing aanvragen om op een gedeelte van het parkeerterrein aan de Prins Hendrikstraat te kunnen parkeren.

Op de parkeerterreinen Zwaanse Brug en Prins Hendrikstraat kunt u uiteraard wel maximaal 2 uur parkeren met uw parkeerschijf.

Parkeerterrein Prins Hendrikstraat A

Voor het parkeerterrein Prins Hendrikstraat A worden er in totaal 32 ontheffingen uitgegeven. Bewoners van de volgende adressen komen in aanmerking voor een "Bewonersontheffing Breukelen-Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A":

 • Kasteellaan (alle huisnummers);
 • Stationsstraat (huisnummers 53-83 en 48-92);
 • Prins Hendrikstraat (huisnummers 13-43 en 38-66).

Per adres kan er maximaal één ontheffing worden aangevraagd voor een "Bewonersontheffing Breukelen-Zuid + terrein Prins Hendrikstraat A". U mag met deze ontheffing in de parkeerschijfzone Breukelen-Zuid en op deel A van parkeerterrein Prins Hendrikstraat parkeren. Indien het maximum per adres of het totaal aantal uit te geven ontheffingen is bereikt kunt u kiezen voor de reguliere "Bewonersontheffing Breukelen-Zuid".

U kunt uw ontheffing(en) digitaal aanvragen via de webshop.

Bedrijven

Voorwaarden bedrijfsontheffing

 • U kunt een bedrijfsontheffing aanvragen, indien uw bedrijf gevestigd is op een woonadres welke is gevestigd in de Parkeerschijfzone Breukelen Zuid. Per adres kan maximaal één bedrijfsontheffing worden verleend.
 • Het voertuig dient op naam van het bedrijf geregistreerd te staan. Tijdens de aanvraag dient er een kopie van het kentekenbewijs te worden toegevoegd.
 • Tijdens het aanvraagproces dient er een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden toegevoegd. (Maximaal 3 maanden oud).

Geldigheid bedrijfsontheffing

De bedrijfsontheffing is voor een periode van 12 maanden geldig. De ontheffing is alleen te gebruiken in de blauwe zone. U kunt de ontheffing niet gebruiken in de zone waar betaald parkeren geldt of in een vergunningszone.

U kunt uw ontheffing(en) digitaal aanvragen via de webshop.

U kunt uw ontheffing aanvragen via de webshop:

Ontheffing aanvragen >